Cóż za smutna epoka, w której łatwiej jest rozbić atom niż zniszczyć przesąd. A. Einstein